Regiobeeld

Zuid-Hollandse Eilanden

Inleiding

De regio kent tal van samenwerkingsinitiatieven in de verschillende geografische gebieden. Dit biedt perspectief voor het oplossen van de regionale en lokale uitdagingen.

Knelpunten
Kernboodschap
De demografische krimp, ontgroening en sterke vergrijzing zullen vele uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van zorgcontinuiteit. Deze regio is als voorloper met initiatieven en samenwerkingsverbanden gestart om deze uitdagingen het hoofd te bieden. De inwoners binnen de regio zijn op sociaaleconomisch gebied vergelijkbaar met de rest van Nederland, maar binnen deelregio’s zijn verschillen te zien.
Thema’s

Zeven thema’s

Om inzicht te geven in de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio, wordt gekeken naar 7 thema’s. Voor iedere regio zijn de bevindingen vertaald naar drie knelpunten. Per thema zijn de gebruikte beschikbare bronnen weergegeven

Partners

Samen versterken door verbinding

Dit regiobeeld wordt besproken met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en met een gemeentelijke vertegenwoordiging van gemeenten in de Zuid-Hollandse Eilanden. De reactie van deze partijen wordt in het eerste kwartaal verwerkt in het getoonde regiobeeld. 

Bekijk alle partners