Regiobeeld

Zeeland

Inleiding

Het sterke gevoel van urgentie tot verbeterde samenwerking tussen zorgpartijen in Zeeland is een belangrijke basis om het unieke zorglandschap in deze regio te veranderen en de knelpunten aan te pakken.

Hieronder vindt u een samenvatting van het regiobeeld met achtergrondinformatie. Ook kunt u de verdieping op het regiobeeld Zeeland inzien via onderstaande button.

Download de onderliggende cijfers

Knelpunten
Kernboodschap
“Zelfredzaamheid van ouderen, demografische druk en adequate samenwerking tussen zorgpartijen bepalen de toegankelijkheid van zorg in Zeeland.”
Thema’s

Om inzicht te geven in de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio, wordt gekeken naar 7 thema’s. De bevindingen zijn vertaald naar de drie genoemde knelpunten. Per thema zijn de gebruikte beschikbare bronnen weergegeven.

Partners

De toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning in Zeeland borgen en daarmee de leefbaarheid en economie in Zeeland verbeteren

Om het aanbod van zorg en ondersteuning beter aan te laten sluiten op de regionale behoefte is in oktober 2019 het eerste regiobeeld gepresenteerd. Op basis van dit regiobeeld is inzicht gekregen in de huidige en toekomstige regionale ontwikkeling van gezondheid, zorg en welzijn.

Dankzij gezamenlijke inspanning van onder meer Zeeuwse zorgorganisaties, zorgverzekeraars CZ, Zeeuwse gemeenten, de Nederlandse Zorgautoriteit en de GGD Zeeland is met behulp van uitgebreide data analyse het regiobeeld Zeeland de eerste helft van 2020 verder verdiept.

Op basis van de informatie is een regiobeeld ontstaan waarin drie belangrijkste thema’s zijn benoemd om de beschikbaarheid van zorg in Zeeland te kunnen garanderen: personeelscapaciteiten, toegankelijkheid van de acute zorg en ondersteuning aan ouderen.

Bekijk alle partners