Regiobeeld

Zeeland

Inleiding

Het sterke gevoel van urgentie tot verbeterde samenwerking tussen zorgpartijen in Zeeland is een belangrijke basis om het unieke zorglandschap in deze regio te veranderen en de knelpunten aan te pakken.

Knelpunten
Kernboodschap
“Zelfredzaamheid van ouderen, demografische druk en adequate samenwerking tussen zorgpartijen bepalen de toegankelijkheid van zorg in Zeeland.”
Thema’s

Om inzicht te geven in de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio, wordt gekeken naar 7 thema’s. De bevindingen zijn vertaald naar de drie genoemde knelpunten. Per thema zijn de gebruikte beschikbare bronnen weergegeven.

(positieve) Gezondheid

Vergeleken met het land zien we dat inwoners van Zeeland minder vaak voldoende bewegen (50% ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 63%). Het aandeel van de bevolking dat zijn gezondheid als goed ervaart ligt met 75,5% iets lager dan landelijk gemiddeld (75.9%).

Partners

Samen versterken door verbinding

Dit regiobeeld wordt besproken met de leden van de Zeeuwse Coalitie. De leden van deze coalitie zijn: ADRZ, Emergis, SVRZ, Zorgsaam, een bestuurlijke vertegenwoordiging van de 13 Zeeuwse gemeenten en CZ. Deze treft u onder het uitklapmenu aan. Vervolgens wordt het gedeelde beeld met de andere zorgpartijen en zorgaanbieders besproken. De reactie van deze partijen wordt zo spoedig mogelijk verwerkt in het getoonde regiobeeld.

Bekijk alle partners